HOŞ GELDİNİZ (Sitede görünen reklamların sitemizle bir ilgisi yoktur)
   
  TARİHÇİ48
  Özel Sözler
 
ANA SAYFA
Tarihle İlgili Özel Sözler

Tarihi doğru okuyamayanların talih canına okur! ”

" Matematik adamı akıllı, tarih ise bilge yapar "


Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlamayan yarını göremez, yarını inşa edemez; hatta dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşünemez. 
(AbdüIbaki Gölpınarlı)

Tarih okuyanın aklı çoğalır.
(İmam Şâfiî)

Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre, yol gösteren bir kılavuzdur. 
(J .J. Rousseau)

Tarihini bilmeyen milletler başka milletlerin avı olurlar. 
(Mustafa Kemal Atatürk)

Tarih kainatın vicdanıdır. 
(Ömer Hayyam)

Geçmiş inkâr edilemez; geçmişine taş atanın, geleceğine gülle atarlar. 

(Bahtiyar Vahabzâde)

Ecdadını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler. 
(Çin Atasözü)


Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, ne ekmişse gelecekte onu biçer. 
(Voltaire)


Tarih ile efsanenin amacı birdir: Geçici insanda ebedi’ insanı anlatmak. 
(Victor Hugo)


Tarih, başka başka insanlara ve zamanlara rastlayan vak’aların tekrarlamasından başka bir şey değildir. 
(
Chateaubriand)

Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir. La (Bruyere)

Tarih, geçmişi yargılamaktan başka bir şey değildir. 
(
Alain)

Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre, yol gösteren bir kılavuzdur. 
(
J.J.Rousseau)

Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. Yaşanılan çağın olaylarıyla, eski çağın olaylarını karşılaştırıp sonuca varmak gerekir. 
Nâimâ

Tarihin başlıca faydası; öncekilerin iyi ve kötü işlerini bize öğretmesidir. L. Chesterfield

Dünyayı idâre edenler ölülerdir. 
Gustave Le Bonn

Bir çınar için toprak altındaki kökleri ne ise -ve bu kökler kurudukça çınar nasıl kurumaya başlarsa- bir millet için de tarih odur. Tarihini bilen millet, kökü sağlam çınar gibidir. Zamanla eski âdet ve anânesini, yaşayış tarzını unutan, tarihini bilmeyen, ecdâdının neler yapmış olduğundan haberi olmayan bir millet, kendini ayakta tutan köklerinden birkaçını kurutmuş demektir. Tarih okuyarak onu sulamak lâzımdır.
Kâzım Paşa

Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturmak tehlikesi vardır.     
Ahmet Cevdet Paşa

Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer.      
B. Lewis 

Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imhâ ise nesilleri mâzisinden, tarihinden ve bilhassa millî ve mânevî değerlerinden koparmakla mümkündür. 
B. Lewis

Tarih şuuru, sâdece geçmişin geçmişliğini bilmek değil; onun hâlde de var olduğunu anlamak demektir. 
T. S. Eliot

Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkûmdur. Hâfızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmişiyle, hâtıralarıyla ve benliğini terkib eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdâhalelere, yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir hâlde, önce bağımsızlığını sonra da bütün millî şahsiyetini ve varlığını kaybeder. 
Peyâmi Safâ

 
Tarihini ve düşmanını bilmeyen millet, kolayca düşer, yok olur. 
Çin Sözü
 

Milletlere bir tarih kitabında anlatılan yalan, yanlış ve çarpıklığın tesirini, o milletin hâfızasından ancak üç nesil sonra silebilirsiniz. 
Büyük Tarihçi Michelet

Ölenleriyle henüz doğmamış olanları arasında bir köprü kuramayan milletlerin, yaşamaya hakları yoktur.                    
N. Muallimoğlu

Gelenekçilik, yaşayanları ölü varsaymak değil; ölüleri yaşıyor varsaymaktır. 
G.K. Chesterton

 
 

 
  Güner Güner ©Kasım 2012

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
*** BU GÜNÜN OLAYLARININ ARKA PLANINDA TARİH VARDIR ***